Αιτήσεις/Ακροάσεις

Εισαγωγικές Εξετάσεις - Ακροάσεις Μουσικών Γυμνασίων:

Η περίοδος των ακροάσεων πραγματοποιείται κάθε χρόνο το δεύτερο δεκαήμερο Απριλίου (το χρονικό πλαίσιο διαφοροποιείται ανάλογα με τις διακοπές του Πάσχα).

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Α ́ τάξη Γυμνασίου περιλαμβάνουν μια σειρά μουσικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα φιλικών προς τα παιδιά, με στόχο τη διάγνωση των μουσικών τους ικανοτήτων και προοπτικών. Οι προϋπάρχουσες μουσικές γνώσεις και δεξιότητες στην εκτέλεση κάποιου μουσικού οργάνου δεν αποτελούν προϋπόθεση εισδοχής.

Πιο συγκεκριμένα, στην Εισαγωγική Εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μουσικές δεξιότητες που αφορούν στα ακόλουθα:

Εισαγωγικές Εξετάσεις για τα Μουσικά Λύκεια:

Οι εισαγωγικές εξετάσεις σε όλα τα Μουσικά Λύκεια πραγματοποιούνται την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου και περιλαμβάνουν:

Σε όλα τα Μουσικά Σχολεία προσφέρονται μαθήματα προετοιμασίας των υποψηφίων πριν την περίοδο εξετάσεων.

Όλοι οι μαθητές που εξασφαλίζουν θέση στα Μουσικά Σχολεία απαραίτητα μετα- γράφονται στα αντίστοιχα Γυμνάσια ή Λύκεια τα οποία φιλοξενούν τα Μουσικά Σχολεία.

Δηλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγικές ακροάσεις:

Μουσικό Γυμνάσιο

Μουσικό Λύκειο

Δειγματικά δοκίμια:

ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (2014-15)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

______________________________________________________________________________________________

© 2012 - 2019 Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου