Πρόγραμμα

Αναλυτικό Πρόγραμμα:
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου περιλαμβάνει ομαδικά και ατομικά μαθήματα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α ́ τάξης Μουσικού Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
θεωρία της Μουσικής (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο
Σολφέζ - Ακουστικά (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο
Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή
Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές
Παραδοσιακή Μουσική (Υ) 1 Διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων και τραγουδιών
Βυζαντινή Μουσική (Υ) 1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Σημειογραφία
Γνωρίζω το Πιάνο (ΕΕ) 1 Ομαδικό μάθημα Πιάνου σε μαθητές που δεν διδάσκονται το συγκεκριμένο όργανο

Ο πρώτος χρόνος φοίτησης στο Μουσικό Γυμνάσιο ολοκληρώνεται σε δέκα περιόδους εβδομαδιαίως:

Σημείωση:
(Υ) Υποχρεωτικό
(ΥΕ) Υποχρεωτικό κατ ́επιλογήν
(ΕΕ) Ελεύθερη Επιλογή

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β ́ τάξης Μουσικού Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
θεωρία της Μουσικής (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο
Σολφέζ - Ακουστικά (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο
Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή
Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές
Παραδοσιακή Μουσική (Υ) 1 Διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων και τραγουδιών
Βυζαντινή Μουσική (Υ) 1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Σημειογραφία
Μουσική Δωματίου (ΥΕ) 1 Συμμετοχή σε Μουσικό Σύνολο

 

Σημείωση:
(Υ) Υποχρεωτικό
(ΥΕ) Υποχρεωτικό κατ ́επιλογήν
(ΕΕ) Ελεύθερη Επιλογή

 

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ ́ τάξης Μουσικού Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
θεωρία της Μουσικής (Υ) 2 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο
Σολφέζ - Ακουστικά (Υ) 1 Ομαδικό μάθημα σε πρωινό χρόνο
Όργανο Κατεύθυνσης (ΥΕ) 2 Το πρώτο όργανο του μαθητή
Όργανο Επιλογής (ΥΕ) 1 Πιάνο ή άλλο όργανο αν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 3ο επίπεδο Πιάνου
Χορωδία (Υ) 2 Τετράφωνη Χορωδία για όλους τους μαθητές
Μουσική Δωματίου (ΥΕ) 1 Συμμετοχή σε Μουσικό Σύνολο
Μουσική Τεχνολογία (Υ) 1 Μουσικά Προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Μουσικά σύνολα (ΥΕ) 1-2 Συμμετοχή σε Μουσικά Σύνολα

Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλα Μουσικά σύνολα του Σχολείου αρκεί να μην δημιουργείται σύγκρουση στο υπόλοιπο πρόγραμμα των μαθημάτων τους.

Σημείωση:
(Υ) Υποχρεωτικό
(ΥΕ) Υποχρεωτικό κατ ́επιλογήν
(ΕΕ) Ελεύθερη Επιλογή

______________________________________________________________________________________________

© 2012 - 2019 Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου